default-logo

Helemaal kosteloze rechtsbijstand bestaat niet. Wij spreken dan ook liever over gesubsidieerde rechtsbijstand. Als uw inkomen beneden een bepaalde grens blijft en u heeft geen of een zeer beperkt vermogen, dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De inkomens- en vermogensnormen kunt u vinden op www.rvr.org/. Als u in aanmerking komt voor een zogenaamde “toevoeging” vragen wij deze voor u aan. De Raad voor Rechtsbijstand legt altijd een eigen bijdrage op. Hoe hoog deze wordt is afhankelijk van uw inkomen. Indien als gevolg van de rechtsbijstand vermogen wordt verkregen, bijvoorbeeld na echtscheiding en verkoop van de woning met een overwaarde, dan wordt de toevoeging door de Raad van Rechtsbijstand alsnog ingetrokken en moet u de kosten van rechtsbijstand alsnog zelf betalen.

Posted in: Rechtsbijstand