default-logo

Als de kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld op het moment dat het kind nog geen 18 jaar is, dan betaalt u de kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. Wordt het kind 18 jaar en studeert het nog, dan blijft u hetzelfde bedrag verschuldigd. U mag dan wel aan het kind zelf betalen. De betalingsplicht blijft in stand tot op het moment dat het kind 21 jaar wordt. Het staat u ook vrij om in het echtscheidingsconvenant op te nemen dat u langer blijft betalen, bijvoorbeeld tot op het moment dat het kind de studie heeft afgerond. Voor een kind dat 18 jaar is en werkt waardoor het in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, bent u geen alimentatie meer verschuldigd.

Posted in: Echtscheiding