default-logo

De meeste verzekeraars vergoeden geen kosten van een echtscheiding. In sommige gevallen wordt de echtscheiding wel vergoed indien deze tot stand komt via mediation. Wij adviseren u dan ook om uw polis goed te bestuderen. U bent vrij in de keus van uw advocaat.

Posted in: Rechtsbijstand