default-logo

Nee. De rechter veroordeelt degene die een procedure verliest wel in de proceskosten. Deze kosten bestaan dan uit de dagvaardingskosten en het griffierecht. De advocaatkosten worden echter maar gedeeltelijk vergoed. De reden hiervan is dat de kosten van de advocaat worden bepaald aan de hand van een puntensysteem. In familiezaken volgt er geen proceskostenveroordeling. Dat betekent dat partijen hun eigen kosten moeten betalen.

Posted in: Proceskosten